Scholenproject 2014

Het scholenproject 2014 is medio juli afgesloten. Ook dit jaar is dit project succesvol en zinvol gebleken. Hoewel de aanvang enigszins moeizaam verliep, omdat de techniek ons (helaas) af en toe in de steek liet, is het toch voortvarend van start gegaan.

Op 27 maart ontvingen wij als eerste school dit jaar de “Borgwal”, een school uit Renswoude. Om deze presentatie bij te wonen was de burgemeester uitgenodigd. Door ernstige ziekte kon deze helaas geen gevolg geven aan deze uitnodiging.

Echter, inmiddels was er in Renswoude een waarnemend burgemeester benoemd, mevrouw van der Kolk.
En mevrouw van de Kolk kwam als één van haar eerste activiteiten in de gemeente, deze presentatie voor een groot gedeelte bijwonen!

Na afloop van de presentatie werden, geheel volgens traditie, bij de eerste school herinneringsmedailles aan de kinderen uitgedeeld.

Hierna kwam het project goed op gang en mochten we dit voorjaar bijna duizend schoolkinderen verwelkomen, verdeeld over ongeveer 40 scholen! Dit aantal is weliswaar iets kleiner dan vorig jaar, maar het blijft natuurlijk een aantal, waarvan gezegd kan worden: “Daar doen we het voor!”

Een aantal reacties, welke door diverse kinderen in het gastenregister zijn opgeschreven, zijn van dien aard, dat de vrijwilligers van de Stichting eigenlijk alleen maar kunnen zeggen:

Dit project moet doorgaan!!”

Bijgevoegd enkele groepsfoto’s van bezoekende scholen.