Grebbelinie in het vizier

Gevestigd in een voormalige boerenschuur
van Hoeve “de Beek”
Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg

Postadres:
Pirkweg 19, 8075 PP Elspeet

E: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Openingstijden

De reguliere openingstijden zijn van april t/m oktober.
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00

Buiten deze uren kan het ook op afspraak opengesteld worden. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met nummer 06-10691917 of  per e-mail met mseijdell@freeler.nl

Het is voor bezoekers van het Educatief Centrum mogelijk om de accu van hun E-bike op te laden.

Avondwandelingen langs de Grebbelinie

Op dinsdag 1 oktober a.s.  organiseren de vrijwilligers  van de Stichting  “Grebbelinie in het vizier”  voor de laatste keer dit seizoen  een avondwandeling  langs delen van de Grebbelinie.  Vanaf april hebben deze avondwandelingen  plaats gevonden op iedere eerste dinsdag van de maand.

Er is getracht iedere wandeling een thema mee te geven. Het thema voor deze maand  (oktober)  is  “Inundaties , tot standkoming  en werking  in de  Grebbelinie”.

 Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het Educatief Centrum Grebbelinie aan de Brinkkanterweg 23A te Woudenberg. De kosten zijn € 3.— per persoon. Vooraf inschrijven is niet nodig.

De eerstvolgende wandeling staat voor 7 april  2020  op het programma.

De stichting

Stichting Grebbelinie in het vizier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32111362
Het IBAN van de penningmeester van de Stichting is NL22 RABO 0116 2679 33.
> Zie ook de pagina over de ANBI-certificering.

Informatie

Lees meer over de achtergrond van de Grebbelinie of het uitgebreide artikel over de veldpost.