Educatie

De Stichting “Grebbelinie in het vizier” richt zich in haar activiteiten onder andere op basisschoolleerlingen. Er is een lesbrief geschreven voor groep 8 van het basisonderwijs in het kader van het project ‘Grebbelinie in het vizier’ over het gebeuren rondom de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 rondom Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude, met de titel ‘Opdat wij niet vergeten’.

Boek
In het voorjaar van 2011 is een boek uitgegeven met de titel: Grebbelinie van onder tot boven. Dit boek, geschreven door Annet Werkhoven, is speciaal bedoeld voor jonge mensen die iets willen weten over de geschiedenis van de Grebbelinie. Bekijk de preview van dit boek (pdf). Bestel deze uitgave voordelig via deze website.

Scholenproject
Van alle basisscholen uit Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Ederveen, Barneveld, Veenendaal, Amerongen, Overberg, Leersum, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leusden, Hoevelaken, Achterveld, en De Glind, worden de groepen 8 schriftelijk uitgenodigd voor een bezoek aan het project ‘Grebbelinie in het vizier’ op Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23 in Woudenberg.
Scholen uit plaatsen, die hierboven niet genoemd zijn, kunnen zich aanmelden door middel van onderstaand inschrijfformulier.
De leerlingen kunnen zich op het bezoek voorbereiden door middel van de lesbrief.
> Lees meer over het scholenproject

Lesbrief
De lesbrief, zoals deze in het kader van het scholenproject ' van de Stichting “Grebbelinie in het vizier” al weer heel wat jaren gebruikt wordt, kunt u downloaden van deze website, samen met een handleiding voor de leerkracht
De excursies aan het project worden gepland vanaf de tweede helft van maart tot en met juni.
Zo’n bezoek aan Hoeve de Beek kent een drietal aspecten: Een inleiding aan de hand van een dvd-presentatie, over de strijd in deze streek in de Tweede Wereldoorlog met de nadruk op de meidagen van 1940. Vervolgens is er gelegenheid om de tentoonstelling in het informatiecentrum te bekijken en hierover vragen te stellen aan de gidsen. Aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan de Grebbelinie zelf (op 150 meter afstand van het informatiecentrum), waar een stuk herstelde loopgraaf, een observatiehut in een boom en een originele kazemat bezichtigd worden. Uiteraard onder leiding en met toelichting van gidsen.

Aan het einde van de excursie mogen de schoolkinderen nog allemaal bovenop de kazemat klimmen. Vaak wordt die gelegenheid benut om een groepsfoto te maken, maar ook om ze er op te wijzen dat dit geen klimtoestel uit een speeltuin is, maar een stuk oorlogsgeschiedenis en oorlog is geen spel!
Hierbij een impressie van enkele scholen uit voorgaande jaren.

Scholen op bezoek bij de Grebbelinie Scholen op bezoek bij de Grebbelinie Scholen op bezoek bij de Grebbelinie
Scholen op bezoek bij de Grebbelinie Scholen op bezoek bij de Grebbelinie Scholen op bezoek bij de GrebbelinieKosten
Wij vragen per leerling een bedrag van € 3,- + 6% BTW = € 3,18
Dit bedrag, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen, dient u vooraf over te maken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0116267933 ten name van Stichting Grebbelinie in het vizier.

Inschrijfformulier

Scholen kunnen zich aanmelden met onderstaand inschrijfformulier.

Betreft de volgende school:
Aantal leerlingen (groep 8)
Naam leerkrachten
Emailadres
Telefoonnummer (school)

Gaarne hiernaast vermelden
op welke data gedurende
de periode half maart
tot en met half juni
uw groep verhinderd is.

     

Na overmaking van het van toepassing zijnde bedrag op bovengenoemde bankrekening ontvangt u tijdig een uitnodiging.

Dit inschrijfformulier wordt verzonden naar: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Aanvullende informatie kunt u krijgen bij Martin Seijdell. Telefoonnummer: 033-2771866