De Grebbelinie als verdedigingswerk diende om de vijand die uit
het oosten kwam tegen te houden. Vele zullen niet weten dat er
reeds in 1744 gestart is met de bouw van de Grebbelinie.
De Grebbelinie ligt in het oosten van de provincie Utrecht, op de
overgang van de Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Het is een
zogenaamde waterlinie. De linie loopt van de Nederrijn bij de
Grebbeberg, via Veenendaal en Amersfoort naar Spakenburg. In
het landschap zijn nog veel elementen van de Grebbelinie terug
te vinden.
De Grebbelinie is in het verleden in militair opzicht altijd een
vertragingslinie geweest, om de militairen de gelegenheid te
geven de Hollandse waterlinie goed in stelling te brengen.
In de Tweede Wereld oorlog werd van de Grebbelinie een hoofdverdedigingslinie
gemaakt, voorzien van loopgraven en kazematten.
Deze laatste voorzieningen zijn voor een groot deel aangelegd
in de voormobilisatie die begon in eind augustus 1939.
De oorlogshandelingen in de regio Woudenberg, Scherpenzeel
en Renswoude, met in het bijzonder rondom de Grebbelinie, zijn
hier duidelijk in beeld gebracht. In de meidagen van 1940 kwam
met name Scherpenzeel zwaar onder artillerievuur te liggen
van de Nederlandse militairen, om de oprukkende Duitsers
tegen te houden.