AANWINST JULI 2011

Tijdens de boermarkt van 5 juli jl. ontvingen wij een schenking van Betty Gijsbertsen van de Boekwinkel Het Fluwelen Konijn.

De schenking is een prachtige gedenkplaat van Cornelis Jetses 1945-1946.

Detailfoto's

Klik voor een vergroting

Gedenkplaat

Gedenkplaat WO II Cornelis Jetses
Gedenkplaat
Gedenkplaat

Het Schouwspel.

Toelichting bij de gedenkplaat “NEDERLAND BEVRIJD”.

In het centrum ziet men de Nederlandse Maagd*, uitgeteerd en machteloos, met een keten gekluisterd aan een muur, aan het gehate hakenkruis. Naast haar ligt de Nederlandse Leeuw, eveneens ontdaan van zijn glorie, daar muil en klauwen omwoeld zijn met prikkeldraad. Beide liggen uitgestrekt op het puin der Nederlandse steden, waarvan enkele bouwvallen zich jammerlijk en beschuldigend ten hemel verheffen. De sombere ellende komt vooral ook tot uitdrukking in vuurgloed en rookwalm van het verwoeste land. Maar…..het uur der bevrijding is gekomen. De Duitse adelaar wiens roofdierenbek nog druipt van het bloed en wiens klauwen zich nog woedend vastgrijpen in het gewaad van de Nederlandse Maagd, wordt weggesleurd door twee geallieerde soldaten, een Brit en een Canadees. Een strijder van de Pr. Irene-brigade maakt de ketting los, waarmee de Maagd ligt geboeid. En twee mannen uit het ondergronds verzet bevrijden den Nederlandschen Leeuw van zijn knellende en pijnigende banden.

Ja, het uur der bevrijding is geslagen. Het zonlicht verheldert weer de hemel, waar deze niet door rook is verdonkerd. Links ziet men de vlaggen der aanrukkende bevrijders.

En hoog boven de puinhopen verheft zich de Victorie-engel met bazuin en vredespalm in de hand. Haar verschijning houdt de rijkste belofte in. Daarom wijst zij op hetgeen de tekenaar als een luchtspiegeling weergeeft: het wapen beeld van den Nederlandschen Leeuw, waarboven de lichtende woorden Nederland zal herrijzen.

* De Nederlandse Maagd is een zinnebeeld van het Nederlandse gemenebest en een beeld van eensgezindheid van ons land. De Nederlandse Maagd heeft een edel profiel, draagt meestal een Romeins gewaad dat in brede plooien tot op de grond valt en een helm met pluimen.

Bronnen:

Met dank aan de heer Dirk Sellis.

Chris Sangers.

Zie ook: