AANWINST FEBRUARI 2011

Wij ontvingen van een familie uit Leusden enkele foto’s van de heer van Dijkuit de periode van zijn opleiding en mobilisatie 1939-1940.

Op deze foto is de heer van Dijk afgebeeld in uniform met oranje kraagpatten van de opleiding School Reserve Officieren Infanterie.


Tijdens de mobilisatie was de heer van Dijk Sergeant, waarschijnlijk bij het 15e Regiment Infanterie.
Dit regiment was ondergebracht in Scherpenzeel en vormde o.a. een deel van de Voorposten.

oorlog scherpenzeel
Oorlog Scherpenzeel

Bij de collectie vinden wij foto’s van Scherpenzeel en foto’s met burgers.

De foto’s met burgers zijn gemaakt in de tuin bij de heer en mevrouw Teunis en Teuntje Valkenburg, toen wonende aan de Dorpsstraat kruising Willaerlaan (voor de Driekleur).

De foto’s van het dorp Scherpenzeel zijn gemaakt na de capitulatie en geven een beeld van de verwoesting.

Op de foto met de Ned. Hervormde Kerk is goed te zien dat de kerk met toren nauwelijks is beschadigd terwijl de tegenover gelegen panden van Methorst, café De Prins en bakker van Engelenhoven totaal zijn verwoest.

De derde foto geeft aan de totale verwoesting van het Holevoetplein en vooral het verwoeste hotel de Witte Holevoet.

Een mooie aanvulling op ons fotobestand.

Bronnen: www.leger1939-1940.nl

Chris Sangers.

Scherpenzeel oorlog Oorlog Scherpenzeel Oorlog Scherpenzeel

Zie ook: