Wij ontvingen, in bruikleen,

“Eereteken voor Koningschutter van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm”.

Ereteken BVLDit Ereteken is ingesteld in 1930 en uitgereikt aan hen, die aan de eisen voor koningsschutter der Bijzonder Vrijwillige Landstorm voldeden.

Het ereteken bestaat uit een zilveren lauwerkrans, welke is gedekt door een eveneens zilveren kroon. Over de lauwerkrans liggen twee gekruiste zilveren geweren. In het midden van de krans, over de geweren heen in verguld zilver de letters ‘BVL’.
Het geheel is bevestigd op oranjekleurig laken en diende gedragen te worden op de linker borst.
Het geheel heeft een afmeting van 57 bij 45 millimeter en werd vervaardigd bij de Koninklijke Begeer.

Bij het ereteken hoort een kleurig brevet (helaas niet in ons bezit). Dit brevet is ontworpen door mevrouw dr. J.W. Wurfbain-Veeren en werd gedrukt bij Drukkerij Mouton te ’s-Gravenhage.

Van het ereteken zijn miniaturen bekend met een formaat van 16 bij 10 millimeter. Deze werden vermoedelijk als reversspeld gedragen.

Scherpschutters van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm ontvingen een zelfde brevet, doch geen ereteken.

Wij zijn op zoek naar meer informatie over de Bijzonder Vrijwillige Landstorm en als u ons kunt helpen aan een origineel brevet dan houden wij ons aanbevolen.

Chris Sangers.

Literatuur:


Zie ook: