Aanwinsten - januari 2009: Herinneringspenning van de Nederlandse Spoorwegen

Al geruime tijd ligt in één van onze vitrines een herinnering penning die in bruikleen is gegeven door onze gids Mees de Man.

Het betreft hier een herinneringspenning van de Nederlandse Spoorwegen.

Op de achterkant van deze penning staat de tekst ‘in dankbare herinnering aan uw steun en medewerking bij de spoorwegstaking 17 september 1944-5 mei 1945’.

De spoorwegstaking van 1944 was een nationale staking van het Nederlandse Spoorwegpersoneel, die duurde van 17 september 1944 tot aan de bevrijding 5 mei 1945 met als doel de Duitse militaire transporten te verhinderen omdat de geallieerden luchtlandingen wilden uitvoeren bij Arnhem.

Het is zondag 17 september 1944: “Hier is: ‘Radio Oranje’ op golflengte 1500 enz. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld”. De bekende openingszin van de omroeper van Radio Oranje vanuit Londen.

Deze keer met de Regeringsoproep tot Algemene Spoorwegstaking. De oproep wordt afgesloten met de zin; ‘De Regering, in het volle besef van de moeilijkheden, die daardoor ontstaan, laat de wijze van uitvoering aan uw beleid over en wenst u allen, getrouwe en moedige Vaderlanders, de kracht toe deze actie naar beste vermogen uit te voeren’.

30.000 personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen legden het werk neer.

Deze oproep en staking bleven niet zonder gevolgen. Als vergelding voor deze staking blokkeerden de Duitse bezettingsmacht zes weken lang alle voedseltransporten naar het westen van Nederland. Ook de aanvoer van kolen vanuit het bevrijde zuiden stagneerde. De gevolgen voor het westen van het land waren dramatisch. De winter was streng. Veel mensen leden honger en kou.

Het is zeker dat door deze staking de Duitse oorlogsmachine heeft gehinderd, en een stimulans betekende voor het Nederlandse verzet.

Zie ook:

Chris Sangers

Zie ook: