Aanwinsten - mei 2007

Oorlogs-Herinneringskruis

Het Oorlogs-Herinneringskruis werd ingesteld in 1944, voor militaire dienst dan wel dienst bij koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart, gedurende de oorlog 1940-1945, buiten bezet gebied. Het is evident dat bij het ontwerpen van deze onderscheiding het vroegere Expeditiekruis (Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen 1869) als voorbeeld heeft gediend.
Het kruis is uitgevoerd in brons met op ieder van de vier armen de letter W. Tussen de armen een krans van eikenbladeren. In het midden een ovaal medaillon met de beeldenaar van H.M. Koningin Wilhelmina, omgeven door een jarretière (band, riem) met het opschrift VOOR KRIJGSVERRICHTINGEN. Het versiersel hangt aan een oranje lint met een groene baan aan de beide uiteinden.

Het Oorlogs-Herinneringskruis kent een gespensysteem voor deelname aan meer specifieke operaties, verdeeld in twee categorieën: voor Algemene en voor Bijzondere Krijgsverrichtingen. Op de baton wordt een gesp aangegeven door een achtpuntige bronzen ster.

Algemene Krijgsverrichtingen:
Krijg ter Zee 1940-1945;
Oorlogsvluchten 1940-1945;
Oorlogsdienst Koopvaardij 1940-1945;
Oorlogsdienst Visserij 1940-1945;
Krijg te Land 1940-1945.
Bijzondere Krijgsverrichtingen:
Nederland Mei 1940;
Nederlandsch-Indië 1941-1942;
Javazee 1941-1942;
Middellandse Zee 1940-1945;
Arnhem-Nijmegen-Walcheren 1944;
Oost-Azië-Zuid Pacific 1942-1945.

De schenking die wij mochten ontvangen is het Oorlogs-Herinneringskruis met de gesp voor Bijzondere Krijgsverrichtingen, 'Nederland Mei 1940'.

Het kruis is samen met de bijbehorende Machtiging tot het dragen van het Kruis geschonken door familie van dienstplichtig Sergeant G.v.d. Sluijs, behorende het 15 Regiment Infanterie. Hij maakte deel uit van de Voorposteneenheden 1939-1940 en was ingekwartierd aan de Glashorsterdijk te Scherpenzeel.

Bron: 'Onderscheidingen'. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Mr. C.H. Evers.

Zie ook: