Aanwinsten - maart 2007

Jerry Can

Het Engelse woord ‘Jerrycan’ is algemeen bekend. Velen weten echter niet de betekenis van dit woord. Het betekent letterlijk vertaald, ‘Moffenblik’.

Het Engels leger beschikte in 1940-1941 over ronde benzinevaten. Deze ronde vaten waren onhandig bij vervoer en opslag. Ook het ontploffing gevaar bij extreme hitte was groot.

Nadat de Engelsen een aantal Duitse benzineblikken buitgemaakt hadden zagen de Engelsen het gemak ervan in.
Deze buitgemaakte Duitse blikken zijn in Engeland nagemaakt en daarmee deed de ‘Jerrycan’ zijn intrede.

Met dank aan het Achterhoeks Museum “1940-1945”

Zie ook: