Aanwinsten - februari 2007

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier

Het Officierskruis werd ingesteld in 1844 en wordt toegekend voor eervolle, Nederlandse werkelijke dienst als officier gedurende een periode van 15 jaar of meer. Het kruis wordt jaarlijks uitgereikt en wel op 6 december, de verjaardag van Z.M. Koning Willem II, die een belangrijke rol vervulde bij het tot stand komen van deze onderscheiding. Het ver-siersel is een vierarmig kruis in verguld zilver, met gecanneleerde rand. In het midden een krans van olijf- en eikenloof op twee liggende zwaarden waarbinnen een Romeins cijfer 15 als aanduiding van het aantal dienstjaren. Het lint heeft drie gelijke banen oranje-wit-blauw.

Uit:‘Onderscheidingen’, leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Door mr. C.H. Evers. Uitgever De Bataafsche Leeuw, Amsterdam2001.

Zie ook: